ပစၥည္းတင္စင္ - မြန်မာ
ပစၥည္းတင္စင္ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
50,000 Ks
ကြၽန္းဆက္တီ - မြန်မာ
ကြၽန္းဆက္တီ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
11.00 LKs
ကြၽန္းကုတင္ - မြန်မာ
ကြၽန္းကုတင္ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
5.50 LKs
Reception Table - မြန်မာ
Reception Table ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ေအာင္ေၿမသာဇံ
100,000 Ks