MacBook Pro Core 2 Duo 13
MacBook Pro Core 2 Duo 13" 2009 Mid ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္လက္(ပ္)ေတာ့မ်ား, လွည္းတန္း
5.50 LKs
Nikon Camera D7100 Body Only - မြန်မာ
Nikon Camera D7100 Body Only ကင္မရာႏွင့္ရုပ္သံမွတ္တမ္းတင္စက္မ်ား, မႏၱေလး
6.00 LKs
Nikon D7100 Camera Body - မြန်မာ
Nikon D7100 Camera Body ကင္မရာႏွင့္ရုပ္သံမွတ္တမ္းတင္စက္မ်ား, မႏၱေလး
6.00 LKs
Toshiba Laptop Core 2 Duo - မြန်မာ
Toshiba Laptop Core 2 Duo ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္လက္(ပ္)ေတာ့မ်ား, ျပည္ၾကီးတံခြန္
100,000 Ks
Sky Net Set Top Box - မြန်မာ
Sky Net Set Top Box တီဗီြႏွင့္ဗီြဒီယို, ေနျပည္ေတာ္
40,000.00 LKs
Acer Extensa Intel Pentium - မြန်မာ
Acer Extensa Intel Pentium ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္လက္(ပ္)ေတာ့မ်ား, ျပည္ၾကီးတံခြန္
100,000 Ks
Bluetooth Speaker - မြန်မာ
Bluetooth Speaker အသံထြက္စနစ္ႏွင့္MP3 သီခ်င္းဖြင့္စက္မ်ား, မႏၱေလး
7,000 Ks
Sony Laptop Core i5 - မြန်မာ
Sony Laptop Core i5 ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္လက္(ပ္)ေတာ့မ်ား, မႏၱေလး
3.40 LKs
Dell Laptop Core i3 4th Gen - မြန်မာ
Dell Laptop Core i3 4th Gen ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္လက္(ပ္)ေတာ့မ်ား, မႏၱေလး
3.50 LKs