MacBook Pro Core 2 Duo 13
MacBook Pro Core 2 Duo 13" 2009 Mid ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္လက္(ပ္)ေတာ့မ်ား, လွည္းတန္း
5.50 LKs
Toshiba Laptop Core 2 Duo - မြန်မာ
Toshiba Laptop Core 2 Duo ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္လက္(ပ္)ေတာ့မ်ား, ျပည္ၾကီးတံခြန္
100,000 Ks
Acer Extensa Intel Pentium - မြန်မာ
Acer Extensa Intel Pentium ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္လက္(ပ္)ေတာ့မ်ား, ျပည္ၾကီးတံခြန္
100,000 Ks
Sony Laptop Core i5 - မြန်မာ
Sony Laptop Core i5 ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္လက္(ပ္)ေတာ့မ်ား, မႏၱေလး
3.40 LKs
Dell Laptop Core i3 4th Gen - မြန်မာ
Dell Laptop Core i3 4th Gen ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္လက္(ပ္)ေတာ့မ်ား, မႏၱေလး
3.50 LKs
Lenovo Laptop Core i3 - မြန်မာ
Lenovo Laptop Core i3 ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္လက္(ပ္)ေတာ့မ်ား, ခ်မ္းေအးသာဇံ
3.00 LKs
HP Laptop Core i3 7th Gen - မြန်မာ
HP Laptop Core i3 7th Gen ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္လက္(ပ္)ေတာ့မ်ား, ျပည္ၾကီးတံခြန္
5.50 LKs
Dell 530 Laptop Intel Pentium - မြန်မာ
Dell 530 Laptop Intel Pentium ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္လက္(ပ္)ေတာ့မ်ား, မိတၳီလာ
1.10 LKs
Acer Laptop Intel Pentium(R) Dual Core - မြန်မာ
Acer Laptop Intel Pentium(R) Dual Core ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္လက္(ပ္)ေတာ့မ်ား, ျပည္ၾကီးတံခြန္
100,000 Ks