ကားအစင္းဖ်က္ေဆး - မြန်မာ
ကားအစင္းဖ်က္ေဆး ကားအစိတ္အပိုင္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မဟာေအာင္ေၿမ
3,000 Ks
Car Decoration Services - မြန်မာ
Car Decoration Services ကားအစိတ္အပိုင္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
70,000 Ks
Engine & Gearbox - မြန်မာ
Engine & Gearbox ကားအစိတ္အပိုင္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ခ်မ္းေအးသာဇံ
10.00 LKs
Nissan AD Van 1.5 Engine  - မြန်မာ
Nissan AD Van 1.5 Engine ကားအစိတ္အပိုင္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ခ်မ္းေအးသာဇံ
1.50 LKs
Taxi ပါမစ္ - မြန်မာ
Taxi ပါမစ္ ကားအစိတ္အပိုင္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
25.00 LKs