ေငြေရစက္ - မြန်မာ
ေငြေရစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သာေကတ
5.00 LKs
ေငြေရစက္ - မြန်မာ
ေငြေရစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သာေကတ
6.00 LKs
Ooredoo SimCard (4G) - မြန်မာ
Ooredoo SimCard (4G) လက္ကားေရာင္းခ်မႈမ်ား, မႏၱေလး
1,500 Ks
Chicken Spicy Noodle - မြန်မာ
Chicken Spicy Noodle စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, မဟာေအာင္ေၿမ
1,999 Ks
T-shirt (Wholesale) - မြန်မာ
T-shirt (Wholesale) လက္ကားေရာင္းခ်မႈမ်ား, ေအာင္ေၿမသာဇံ
1,700 Ks
စြယ္စံုသံုး ရဲဒင္း - မြန်မာ
စြယ္စံုသံုး ရဲဒင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
8,000 Ks