ေငြေရစက္ - မြန်မာ
ေငြေရစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သာေကတ
5.00 LKs
ေငြေရစက္ - မြန်မာ
ေငြေရစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သာေကတ
6.00 LKs
ေဆးဆိုင္ - မြန်မာ
ေဆးဆိုင္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား, မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
20.00 LKs
မိတၱဴကူးစက္ - မြန်မာ
မိတၱဴကူးစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, မိတၳီလာ
3.00 LKs
အညာ​ထန္​းလ်က္ - မြန်မာ
အညာ​ထန္​းလ်က္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
500 Ks
ဘီယာ လိုင္​စင္​ - မြန်မာ
ဘီယာ လိုင္​စင္​ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ခ်မ္းေအးသာဇံ
65.00 LKs
ပ်ားရည္ (Honey) - မြန်မာ
ပ်ားရည္ (Honey) စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ခ်မ္းၿမသာစည္
3,500 Ks