2009 Daihatsu Hijet Truck - မြန်မာ
2009 Daihatsu Hijet Truck ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, မႏၱေလး
82.00 LKs
2005 Suzuki Truck - မြန်မာ
2005 Suzuki Truck ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, မႏၱေလး
69.00 LKs
2016 Duwon Light Truck - မြန်မာ
2016 Duwon Light Truck ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, ျပည္ၾကီးတံခြန္
75.00 LKs
2006 Mazda Scrum Truck - မြန်မာ
2006 Mazda Scrum Truck ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, ခ်မ္းၿမသာစည္
62.50 LKs
2003 Suzuki Truck - မြန်မာ
2003 Suzuki Truck ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, မႏၱေလး
53.00 LKs
Fuso Fighter Truck - မြန်မာ
Fuso Fighter Truck ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, မႏၱေလး
260.00 LKs
2003 Canter Truck - မြန်မာ
2003 Canter Truck ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, မႏၱေလး
120.00 LKs
2011 Nissan Datsun - မြန်မာ
2011 Nissan Datsun ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, ပုသိမ္ၾကီး
95.00 LKs