ေၿပးစက္ - မြန်မာ
ေၿပးစက္ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, မႏၱေလး
2.50 LKs
Treadmill - မြန်မာ
Treadmill အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ျပည္ၾကီးတံခြန္
100,000 Ks
Skechers Shoes - မြန်မာ
Skechers Shoes အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, မဟာေအာင္ေၿမ
50,000 Ks
Nike Mercurial CR7 Soccer Boot ​ - မြန်မာ
Nike Mercurial CR7 Soccer Boot ​ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ခ်မ္းၿမသာစည္
2.00 LKs
လမ္းေလွ်ာက္စက္ - မြန်မာ
လမ္းေလွ်ာက္စက္ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ေအာင္ေၿမသာဇံ
80,000 Ks