ပစၥည္းတင္စင္ - မြန်မာ
ပစၥည္းတင္စင္ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
50,000 Ks
ဂတ္စ္မီးဖုိ - မြန်မာ
ဂတ္စ္မီးဖုိ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
12,000 Ks
Gree Air-con - မြန်မာ
Gree Air-con အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မဟာေအာင္ေၿမ
2.00 LKs
60cm Stuffed Toy - မြန်မာ
60cm Stuffed Toy အရုပ္ႏွင့္ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
18,500 Ks
16
16" MD Orbit Fan အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ခ်မ္းေအးသာဇံ
15,000 Ks
JinLing Fan - မြန်မာ
JinLing Fan အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ခ်မ္းေအးသာဇံ
1.10 LKs
Baby Toys - မြန်မာ
Baby Toys အရုပ္ႏွင့္ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
9,000 Ks