Washing Machine - မွနျမာ
Washing Machine အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, မန္တလေး
90,000 Ks
Panasonic Air-Con 1.5 Hp - မွနျမာ
Panasonic Air-Con 1.5 Hp အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, မန္တလေး
3.70 LKs
Mini အပ်ချူပ်စက် - မွနျမာ
Mini အပ်ချူပ်စက် အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, မန္တလေး
4,500 Ks
Air Cooler - မွနျမာ
Air Cooler အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, မန္တလေး
55,000 Ks
National 110V 3 Doors Fridge - မွနျမာ
National 110V 3 Doors Fridge အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, မန္တလေး
2.00 LKs
Sanyo 110V 5.5
Sanyo 110V 5.5" High Fridge အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, မန္တလေး
2.00 LKs