ပစၥည္းတင္စင္ - မြန်မာ
ပစၥည္းတင္စင္ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
50,000 Ks
Reception Table - မြန်မာ
Reception Table ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ေအာင္ေၿမသာဇံ
100,000 Ks
ေခါင္းအံုး - မြန်မာ
ေခါင္းအံုး ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, မဟာေအာင္ေၿမ
36,000 Ks