Blue Topaz - မြန်မာ
Blue Topaz လက္ဝတ္ရတနာႏွင့္နာရီမ်ား, မႏၱေလး
50,000 Ks
Sitcker အက်ီ ၤ - မြန်မာ
Sitcker အက်ီ ၤ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ေအာင္ေၿမသာဇံ
18,500 Ks
ဆြဲသား - မြန်မာ
ဆြဲသား အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, မႏၱေလး
4,600 Ks