Desktop Computer Hard Disk - မြန်မာ
Desktop Computer Hard Disk ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ခ်မ္းၿမသာစည္
10,000 Ks
20
20" Acer LCD Monitor ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
90,000 Ks
14
14" Desktop Computer LCD Monitor ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
25,000 Ks
Desktop Computer Full Set - မြန်မာ
Desktop Computer Full Set ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ခ်မ္းၿမသာစည္
1.30 LKs
External DVD Writer - မြန်မာ
External DVD Writer ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ခ်မ္းၿမသာစည္
30,000 Ks
Projector - မြန်မာ
Projector ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ျပည္ၾကီးတံခြန္
90,000 Ks
Laser Printer - မြန်မာ
Laser Printer ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
2.20 LKs
Projector - မြန်မာ
Projector ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ျပည္ၾကီးတံခြန္
90,000 Ks