ျကက္သားခႏံုထုပ္ - မြန်မာ
ျကက္သားခႏံုထုပ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, မႏၱေလး
1,500 Ks
႐ွပ္ လက္​စက - မြန်မာ
႐ွပ္ လက္​စက လက္ကားေရာင္းခ်မႈမ်ား, မႏၱေလး
3,800 Ks
Crab Dish Small - မြန်မာ
Crab Dish Small စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ခ်မ္းၿမသာစည္
9,000 Ks