National Refrigerator 5 Doors - မြန်မာ
National Refrigerator 5 Doors အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေအာင္ေၿမသာဇံ
3.30 LKs
Sharp Refrigerator - မြန်မာ
Sharp Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေအာင္ေၿမသာဇံ
5.50 LKs
Dress - မြန်မာ
Dress အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, မႏၱေလး
2,800 Ks
Shoes - မြန်မာ
Shoes အမ်ိဳးသမီးစီးဖိနပ္မ်ား, မႏၱေလး
13,000 Ks
2009 Jialing Supercup Motorbike - မြန်မာ
2009 Jialing Supercup Motorbike ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္စကူတာမ်ား, မႏၱေလး
2.70 LKs