ေငြေရစက္ - မြန်မာ
ေငြေရစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သာေကတ
6.00 LKs
Canon Camera - မြန်မာ
Canon Camera ကင္မရာႏွင့္ရုပ္သံမွတ္တမ္းတင္စက္မ်ား, လႈိင္
1.50 LKs
Samsung Galaxy A5 Black - မြန်မာ
Samsung Galaxy A5 Black စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, လသာ
1.60 LKs
Xiaomi Mi Max 256GB Black - မြန်မာ
Xiaomi Mi Max 256GB Black စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, လသာ
6.30 LKs
Samsung Galaxy S3 16GB White - မြန်မာ
Samsung Galaxy S3 16GB White စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, လသာ
100,000 Ks
Xiaomi Mi 5 32GB White - မြန်မာ
Xiaomi Mi 5 32GB White စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, လသာ
2.30 LKs
iPhone 6 Plus 64GB Space Grey - မြန်မာ
iPhone 6 Plus 64GB Space Grey စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, လသာ
5.70 LKs
Huawei GR5 16GB Gold  - မြန်မာ
Huawei GR5 16GB Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, လသာ
1.30 LKs
iPhone 6s 64GB Space Grey - မြန်မာ
iPhone 6s 64GB Space Grey စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, လသာ
6.50 LKs
iPhone 6 16GB Space Grey - မြန်မာ
iPhone 6 16GB Space Grey စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, လသာ
4.00 LKs