2004 Daihatsu Hijet  - မြန်မာ
2004 Daihatsu Hijet ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, ေက်ာက္တံတား
70.00 LKs
2004 Hijet Truck - မြန်မာ
2004 Hijet Truck ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, ေက်ာက္တံတား
73.00 LKs