iPhone 7 128GB Red - မြန်မာ
iPhone 7 128GB Red စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
9.00 LKs
Samsung GalaxyJ7 Pro Pink Gold - မြန်မာ
Samsung GalaxyJ7 Pro Pink Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
3.30 LKs
Samsung Galaxy S7 Edge  White - မြန်မာ
Samsung Galaxy S7 Edge White စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
4.10 LKs
Sony Xperia  Xa 1 White - မြန်မာ
Sony Xperia Xa 1 White စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
2.15 LKs
Sony Xperia Xa 1 Plus Black  - မြန်မာ
Sony Xperia Xa 1 Plus Black စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
3.75 LKs
Sony Xperia XZ Platinum - မြန်မာ
Sony Xperia XZ Platinum စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
3.80 LKs
HTC  626 G Plus Blue  - မြန်မာ
HTC 626 G Plus Blue စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
90,000 Ks
HTC Evo 10 Silver - မြန်မာ
HTC Evo 10 Silver စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
2.85 LKs
Samsung Galaxy S6 Edge White - မြန်မာ
Samsung Galaxy S6 Edge White စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
2.75 LKs