ကုန္တင္ဂါလီ - မြန်မာ
ကုန္တင္ဂါလီ အျခားစက္တပ္ယာဥ္မ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
80,000 Ks
Mountain Bike 700  - မြန်မာ
Mountain Bike 700 အျခားစက္တပ္ယာဥ္မ်ား, ရန္ကင္း
70,000 Ks
ဆိုက္ကား - မြန်မာ
ဆိုက္ကား အျခားစက္တပ္ယာဥ္မ်ား, ရန္ကုန္
50,000 Ks
Iseki Tractor - မြန်မာ
Iseki Tractor အျခားစက္တပ္ယာဥ္မ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
41.50 LKs