Sony Xperia XZs Silver - မြန်မာ
Sony Xperia XZs Silver စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
6.50 LKs
GSM 3G Repeater - မြန်မာ
GSM 3G Repeater မိုဘိုင္းဖုန္းဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
69,900 Ks
iPhone 8 Plus 256GB White - မြန်မာ
iPhone 8 Plus 256GB White စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
15.20 LKs
Blackberry Bold 9700 Black - မြန်မာ
Blackberry Bold 9700 Black စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
70,000 Ks
Xiaomi Mi Note Pro 64GB White - မြန်မာ
Xiaomi Mi Note Pro 64GB White စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
1.80 LKs
iPad Mini 4 16GB Gold (4G+Wifi) - မြန်မာ
iPad Mini 4 16GB Gold (4G+Wifi) စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
4.30 LKs
iPad Air 2 16GB Gold (4G+Wifi) - မြန်မာ
iPad Air 2 16GB Gold (4G+Wifi) တက္ဘလက္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
4.50 LKs
iPhone 5 16GB White - မြန်မာ
iPhone 5 16GB White စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
1.40 LKs
iPhone 5c 16GB White - မြန်မာ
iPhone 5c 16GB White စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
1.40 LKs
iPhone 5C 32GB White - မြန်မာ
iPhone 5C 32GB White စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
1.80 LKs