Sharp 1 Door Refrigerator - မွနျမာ
Sharp 1 Door Refrigerator အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ကျောက်တံတား
70,000 Ks
Sofa Sette (Used) - မွနျမာ
Sofa Sette (Used) ပရိဘောဂနှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများ, ကျောက်တံတား
70,000 Ks
မြေပေါင်းအိုး - မွနျမာ
မြေပေါင်းအိုး အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ကျောက်တံတား
16,500 Ks
မှန်တင်ခုံ - မွနျမာ
မှန်တင်ခုံ ပရိဘောဂနှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများ, ကျောက်တံတား
45,000 Ks
Flat TV Stand - မွနျမာ
Flat TV Stand ပရိဘောဂနှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများ, ကျောက်တံတား
90,000 Ks
စတီးစင် - မွနျမာ
စတီးစင် ပရိဘောဂနှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများ, ကျောက်တံတား
2.00 LKs