ငါးမွ်ားတံ (Fishing-rod) - မြန်မာ
ငါးမွ်ားတံ (Fishing-rod) အျခားဝါသနာႏွင့္အားကစားဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
20,000 Ks
Motorized Running Machine - မြန်မာ
Motorized Running Machine အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ေက်ာက္တံတား
4.80 LKs
အေၿပးေလ႔က်င္႔စက္  - မြန်မာ
အေၿပးေလ႔က်င္႔စက္ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ေက်ာက္တံတား
5.50 LKs
Guitar - မြန်မာ
Guitar ဂီတတူရိယာပစၥည္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
40,000 Ks