ေငြေရစက္ - မြန်မာ
ေငြေရစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သာေကတ
5.00 LKs
MVMT Leather Watch - မြန်မာ
MVMT Leather Watch လက္ဝတ္ရတနာႏွင့္နာရီမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
35,000 Ks
Samsung Galaxy S6 Edge 32GB Gold - မြန်မာ
Samsung Galaxy S6 Edge 32GB Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, လြိဳင္ေကာ္
4.50 LKs
Huawei P8 Gold - မြန်မာ
Huawei P8 Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ဒီေမာဆို
100,000 Ks
Oppo F1s Rose Gold - မြန်မာ
Oppo F1s Rose Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, လြိဳင္ေကာ္
2.30 LKs
Huawei Ascend P6 Black - မြန်မာ
Huawei Ascend P6 Black စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, လြိဳင္ေကာ္
1.10 LKs