iPhone 7 Plus 128GB Jet Black

iPhone 7 Plus 128GB Jet Black - မြန်မာ
iPhone 7 Plus 128GB Jet Black - မြန်မာ
iPhone 7 Plus 128GB Jet Black - မြန်မာ
iPhone 7 Plus 128GB Jet Black - မြန်မာ
iPhone 7 Plus 128GB Jet Black - မြန်မာ
  • iPhone 7 Plus 128GB Jet Black - မြန်မာ
  • iPhone 7 Plus 128GB Jet Black - မြန်မာ
  • iPhone 7 Plus 128GB Jet Black - မြန်မာ
  • iPhone 7 Plus 128GB Jet Black - မြန်မာ
  • iPhone 7 Plus 128GB Jet Black - မြန်မာ
တံဆိပ္အမ်ိဳးအစား
Apple

iPhone 7 plus 128 GB Jetblack USA အလံုးျဖစ္ပါတယ္
Official Unlock ပါခင္ဗ်
error ကင္းၿပီး ဗူးပစၥည္းအစံုပါပါမယ္။
တစ္လက္ကိုင္ပါခင္ဗ်၊
Apple Store က Original Cover တစ္ခုပါပါမယ္ ခင္ဗ်
ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ အေလ်ာ့အတင္းရွိပါတယ္ခင္ဗ်

ေရာင္းသူ: Win Ko Ko Htet

အႏၱရာယ္ကင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ!

Ads.com.mmတြင္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္:

  • ရိုးရွင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ။ မိမိနယ္ေျမေဒသတြင္းသာေဆာင္ရြက္ပါ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုၿပီးမွသာကိစၥကိုေဆာင္ရြက္ပါ။
  • မည္သည့္ေငြေပးေခ်မႈမွ်မျပဳလုပ္ရေသးခင္တြင္သင္ဝယ္ယူေသာကုန္ပစၥည္းကိုစိတ္တိုင္းက်စစ္ေဆးစီစစ္ပါ။

ပစၥည္းအတု(သို႕)ေၾကာ္ျငာတုမွန္းသိရိွႏိုင္ရန္:

  • လိမ္လည္သူျဖစ္ႏိုင္ပါကသင့္အားသင္မသိရိွေသာ(သို႔)လူသိပ္မသံုးေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္(သို႔)ဝန္ေဆာင္မႈကိုသံုးရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
  • ေရာင္းခ်ေသာပစၥည္းမွာေကာင္းလြန္းေနလွ်င္လည္းအတုျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူလိမ္တစ္ေယာက္သည္ပံုမွန္ေဈးႏႈန္းထက္အလြန္နိမ့္ေသာေဈးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေလ့ရိွသည္။ အထူးသတိျပဳပါ!

သင္အသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ပစၥည္းေတြကေန ပိုက္္ဆံျပန္ရယူလိုက္ပါ!

Ads.com.mm မွာပစၥည္းအားလံုးနီးပါးကို အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္ေရာင္းလုိက္ပါ။

ယခုပင္အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္မည္!
ေခတၱေစာင့္ပါ။