Samsung Galaxy S5 16GB Black - မြန်မာ
Samsung Galaxy S5 16GB Black စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, အင္းစိန္
1.15 LKs
Xiaomi Note 3 32GB Gold - မြန်မာ
Xiaomi Note 3 32GB Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, အင္းစိန္
1.30 LKs
Oppo Neo 3 White - မြန်မာ
Oppo Neo 3 White စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, အင္းစိန္
40,000 Ks
Samsung Galaxy Alpha White - မြန်မာ
Samsung Galaxy Alpha White စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, အင္းစိန္
1.40 LKs
Samsung Galaxy Note 5 Gold - မြန်မာ
Samsung Galaxy Note 5 Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, အင္းစိန္
3.15 LKs