ႂကြက္ေျပးစက္ - မြန်မာ
ႂကြက္ေျပးစက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, လသာ
8,000 Ks
Rice Cooker - မြန်မာ
Rice Cooker အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
12,000 Ks
ဖုန္စုပ္စက္ - မြန်မာ
ဖုန္စုပ္စက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
1.70 LKs
Panasonic Electric Thermo Pot  - မြန်မာ
Panasonic Electric Thermo Pot အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
88,000 Ks
အပ္ခ်ဳပ္စက္ - မြန်မာ
အပ္ခ်ဳပ္စက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
85,000 Ks
ေရသန္ ့စက္ - မြန်မာ
ေရသန္ ့စက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
25,000 Ks