999 30KVA Voltage Regulator - မြန်မာ
999 30KVA Voltage Regulator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
5.50 LKs
5KVA Voltage Regulator - မြန်မာ
5KVA Voltage Regulator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
1.20 LKs
Paho 3KVA Voltage Regulator - မြန်မာ
Paho 3KVA Voltage Regulator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
50,000 Ks
Chest Freezer - မြန်မာ
Chest Freezer အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
65,000 Ks
သံပန္ကာ - မြန်မာ
သံပန္ကာ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
35,000 Ks
Panasonic R410a Air-Con  - မြန်မာ
Panasonic R410a Air-Con အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
3.60 LKs
မီးစက္ ၂၅ေကာင္  - မြန်မာ
မီးစက္ ၂၅ေကာင္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, တိုက္ၾကီး
8.50 LKs
Tower Fan - မြန်မာ
Tower Fan အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
10,000 Ks