Mini Bar Refrigerator - မြန်မာ
Mini Bar Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, လွည္းတန္း
35,000 Ks
ေမြ႔ယာစြပ္ - မြန်မာ
ေမြ႔ယာစြပ္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
20,000 Ks
ေမြ႔ယာ - မြန်မာ
ေမြ႔ယာ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
48,000 Ks
Changhong Air-Con 1 HP - မြန်မာ
Changhong Air-Con 1 HP အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
2.55 LKs
2KVA Manual Voltage Regulator - မြန်မာ
2KVA Manual Voltage Regulator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, အင္းစိန္
70,000 Ks
Toyota 25kva Generator - မြန်မာ
Toyota 25kva Generator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေဒါပံု
19.50 LKs