ဆိုဖာ + မွန္စားပြဲ - မြန်မာ
ဆိုဖာ + မွန္စားပြဲ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
30,000 Ks
ဂက္စ္အိုး - မြန်မာ
ဂက္စ္အိုး အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မံုရြာ
50,000 Ks
Hisense Air Con  3hp - မြန်မာ
Hisense Air Con 3hp အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ဒဂံုအေရွ႕ပိုင္း
4.50 LKs
Gree Air-Con - မြန်မာ
Gree Air-Con အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေအာင္ေၿမသာဇံ
2.00 LKs
Samsung Refrigerator - မြန်မာ
Samsung Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
3.00 LKs
Opal Glass Picnic Set (20 Pcs) - မြန်မာ
Opal Glass Picnic Set (20 Pcs) အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
43,000 Ks