2007 Daihatsu Hiject - မြန်မာ
2007 Daihatsu Hiject ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, လႈိင္
105.00 LKs
2013 Suzuki Truck - မြန်မာ
2013 Suzuki Truck ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, လႈိင္
60.00 LKs