ဗီရို - မြန်မာ
ဗီရို အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, လႈိင္
1.40 LKs
မွန္​စားပြဲ - မြန်မာ
မွန္​စားပြဲ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, လႈိင္
45,000 Ks
အခန္​းစီး - မြန်မာ
အခန္​းစီး ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, လႈိင္
30,000 Ks
Toshiba Two Doors Refrigerator - မြန်မာ
Toshiba Two Doors Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, လႈိင္
98,000 Ks