အဆီက်ကပ္ခြါ - မြန်မာ
အဆီက်ကပ္ခြါ က်န္းမာေရးႏွင့္အလွျပင္ပစၥည္းမ်ား, ခ်မ္းၿမသာစည္
3,000 Ks
Difo shampoo  - မြန်မာ
Difo shampoo က်န္းမာေရးႏွင့္အလွျပင္ပစၥည္းမ်ား, မိတၳီလာ
33,000 Ks
Nova Dryer - မြန်မာ
Nova Dryer က်န္းမာေရးႏွင့္အလွျပင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
3,500 Ks
Digital Blood Pressure Monitor - မြန်မာ
Digital Blood Pressure Monitor က်န္းမာေရးႏွင့္အလွျပင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
14,500 Ks
ေၿဖာင့္ဘီး - မြန်မာ
ေၿဖာင့္ဘီး က်န္းမာေရးႏွင့္အလွျပင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
6,500 Ks
ေပါင္ခ်ိန္စက္ - မြန်မာ
ေပါင္ခ်ိန္စက္ က်န္းမာေရးႏွင့္အလွျပင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
6,500 Ks