၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel)

၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - Myanmar (Burma)
၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - Myanmar (Burma)
၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - Myanmar (Burma)
၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - Myanmar (Burma)
၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - Myanmar (Burma)
၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - Myanmar (Burma)
၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - Myanmar (Burma)
 • ၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - Myanmar (Burma)
 • ၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - Myanmar (Burma)
 • ၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - Myanmar (Burma)
 • ၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - Myanmar (Burma)
 • ၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - Myanmar (Burma)
 • ၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - Myanmar (Burma)
 • ၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - Myanmar (Burma)
Type of transaction
Rent
Number of rooms
2
Surface area
970 m2

သန္လ်င္ တံတားအဆင္း Star City တြင္ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ အခန္း ငွားရန္ရွိသည္။

၃ လ သို့ ၆ လ (တစ္ႏွစ္) ခ်ဳပ္ရမည္။

Master bedroom ၁ခန္း ရိုးရိုး ၁ခန္း ၊ ဧည့္ခန္း ၊ မီးဖိုေခ်ာင္ အသင့္ျပင္ဆင္ျပီး အဆင္သင့္ ေနထိုင္ႏိုင္သည္။

Seller: ေအးခ်မ္းျမင့္

Safety tips for buyers

 • Meet the seller in a public place that you are familiar with
 • Don’t pay for anything before checking the quality of the product you are getting
 • Avoid advance payments through Western Union or other services
 • Beware of unrealistically low prices
 • Do not give personal information (bank details, credit/debit card number)

Our team of experts reviews each ad for you to make safe deals on the website.

What do you have to sell?

Sell everything for free on Ads.com.mm

Post a Free Ad Now!
Processing data