၆၅ေပ × ၁၂၀ေပ ဟိုတယ္ (65' × 120' Hotel)

၆၅ေပ × ၁၂၀ေပ ဟိုတယ္ (65' × 120' Hotel) - Myanmar (Burma)
၆၅ေပ × ၁၂၀ေပ ဟိုတယ္ (65' × 120' Hotel) - Myanmar (Burma)
၆၅ေပ × ၁၂၀ေပ ဟိုတယ္ (65' × 120' Hotel) - Myanmar (Burma)
၆၅ေပ × ၁၂၀ေပ ဟိုတယ္ (65' × 120' Hotel) - Myanmar (Burma)
၆၅ေပ × ၁၂၀ေပ ဟိုတယ္ (65' × 120' Hotel) - Myanmar (Burma)
  • ၆၅ေပ × ၁၂၀ေပ ဟိုတယ္ (65' × 120' Hotel) - Myanmar (Burma)
  • ၆၅ေပ × ၁၂၀ေပ ဟိုတယ္ (65' × 120' Hotel) - Myanmar (Burma)
  • ၆၅ေပ × ၁၂၀ေပ ဟိုတယ္ (65' × 120' Hotel) - Myanmar (Burma)
  • ၆၅ေပ × ၁၂၀ေပ ဟိုတယ္ (65' × 120' Hotel) - Myanmar (Burma)
  • ၆၅ေပ × ၁၂၀ေပ ဟိုတယ္ (65' × 120' Hotel) - Myanmar (Burma)
Type of transaction
Sell
Number of rooms
20
Surface area
7800 m2

မရမ္းကုန္း ၅ ရပ္ကြက္
ေရႊႏွင္းဆီ လမ္း
၆၅×၁၂၀ ေပ ေျမ ဘိုးဘြား အမည္ေပါက္
၆ထပ္ခြဲ ေဟာ္တယ္ အိပ္ခန္း ၄၂ ခန္း
ေျမညီကားပါကင္

Shwe Hninsi st, 5th ward, Mayangone tsp, yangon

Seller: No Name

Safety tips for buyers

  • Meet the seller in a public place that you are familiar with
  • Don’t pay for anything before checking the quality of the product you are getting
  • Avoid advance payments through Western Union or other services
  • Beware of unrealistically low prices
  • Do not give personal information (bank details, credit/debit card number)

Our team of experts reviews each ad for you to make safe deals on the website.

What do you have to sell?

Sell everything for free on Ads.com.mm

Post a Free Ad Now!
Processing data