Electronic Vape - မြန်မာ
Electronic Vape အျခားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား, တာေမြ
25,000 Ks
Nikon D800E Camera - မြန်မာ
Nikon D800E Camera ကင္မရာႏွင့္ရုပ္သံမွတ္တမ္းတင္စက္မ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
13.00 LKs
Sony Playstation 2 - မြန်မာ
Sony Playstation 2 ဂိမ္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ၾကည္႕ၿမင္တိုင္
80,000 Ks
Acer Aspire E5 Core i3 7th Gen. - မြန်မာ
Acer Aspire E5 Core i3 7th Gen. ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္လက္(ပ္)ေတာ့မ်ား, ပန္းဘဲတန္း
4.00 LKs
MacBook Pro Core i5 (2011) - မြန်မာ
MacBook Pro Core i5 (2011) ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္လက္(ပ္)ေတာ့မ်ား, ပန္းဘဲတန္း
5.45 LKs
Electronic Dictionary - မြန်မာ
Electronic Dictionary အျခားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား, လွည္းတန္း
10,000 Ks
HP Probook Core i5 - မြန်မာ
HP Probook Core i5 ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္လက္(ပ္)ေတာ့မ်ား, လႈိင္သာယာ
2.20 LKs
Lenovo G50 Core i5 5th Gen. - မြန်မာ
Lenovo G50 Core i5 5th Gen. ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္လက္(ပ္)ေတာ့မ်ား, ပန္းဘဲတန္း
4.00 LKs