Textiles Garment Clothing - မြန်မာ
Textiles Garment Clothing လက္ကားေရာင္းခ်မႈမ်ား, တာေမြ
999 Ks
Clothing Fabric - မြန်မာ
Clothing Fabric လက္ကားေရာင္းခ်မႈမ်ား, တာေမြ
4,500 Ks
Mobile Phone Repair Tools - မြန်မာ
Mobile Phone Repair Tools စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.10 LKs
Supreme T-Shirt - မြန်မာ
Supreme T-Shirt လက္ကားေရာင္းခ်မႈမ်ား, ရန္ကုန္
3,600 Ks
ျကက္သားခႏံုထုပ္ - မြန်မာ
ျကက္သားခႏံုထုပ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, မႏၱေလး
1,500 Ks
ဝက္အူေခ်ာင္း - မြန်မာ
ဝက္အူေခ်ာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ရန္ကုန္
16,000 Ks
ဝက္ေခါက္ေၾကာ္ - မြန်မာ
ဝက္ေခါက္ေၾကာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ရန္ကုန္
16,000 Ks