ေခ်ာင္းသာခရီးစဥ္ - မြန်မာ
ေခ်ာင္းသာခရီးစဥ္ ခရီးသြားျခင္း၊ ပြဲႏွင့္ လက္မွတ္မ်ား, ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး
80,000 Ks
Chaungtha Elephant Camp & Resort - မြန်မာ
Chaungtha Elephant Camp & Resort ခရီးသြားျခင္း၊ ပြဲႏွင့္ လက္မွတ္မ်ား, ပုသိမ္
5,000 Ks