ကုတင္ - မြန်မာ
ကုတင္ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
80,000 Ks
Counter Table - မြန်မာ
Counter Table ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
2.00 LKs
Sofa Chair - မြန်မာ
Sofa Chair ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
2.20 LKs
Mattress - မြန်မာ
Mattress ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
85,000 Ks