ေဘာပင္ခြက္ - မြန်မာ
ေဘာပင္ခြက္ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ျမစ္ႀကီးနား
3,800 Ks
အရုပ္ - မြန်မာ
အရုပ္ အရုပ္ႏွင့္ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား, ဖားကန္႔
590 Ks