ွSony DSC-HX60 Camera - မြန်မာ
ွSony DSC-HX60 Camera ကင္မရာႏွင့္ရုပ္သံမွတ္တမ္းတင္စက္မ်ား, ျမစ္ႀကီးနား
3.00 LKs
Asus Intel Celeron Laptop  - မြန်မာ
Asus Intel Celeron Laptop ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္လက္(ပ္)ေတာ့မ်ား, မိုးညွင္း
1.30 LKs
Nikon D7100 Camera - မြန်မာ
Nikon D7100 Camera ကင္မရာႏွင့္ရုပ္သံမွတ္တမ္းတင္စက္မ်ား, ကခ်င္ျပည္နယ္
9.00 LKs
Bushnell Sniper Scope - မြန်မာ
Bushnell Sniper Scope အျခားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား, ဝိုင္းေမာ္
60,000 Ks
Speaker - မြန်မာ
Speaker အသံထြက္စနစ္ႏွင့္MP3 သီခ်င္းဖြင့္စက္မ်ား, ကခ်င္ျပည္နယ္
40,000 Ks
Nikon D5500 Camera - မြန်မာ
Nikon D5500 Camera ကင္မရာႏွင့္ရုပ္သံမွတ္တမ္းတင္စက္မ်ား, ဗန္းေမာ္
9.50 LKs