ျကက္သားခႏံုထုပ္ - မြန်မာ
ျကက္သားခႏံုထုပ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, မႏၱေလး
1,500 Ks
ဝက္အူေခ်ာင္း - မြန်မာ
ဝက္အူေခ်ာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ရန္ကုန္
16,000 Ks
ဝက္ေခါက္ေၾကာ္ - မြန်မာ
ဝက္ေခါက္ေၾကာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ရန္ကုန္
16,000 Ks
ပုဇြန္​ခ်ဥ္​ - မြန်မာ
ပုဇြန္​ခ်ဥ္​ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, အလုံ
2,500 Ks