ဝိုင္ျဖဴ - မြန်မာ
ဝိုင္ျဖဴ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
15,000 Ks
အညာ​ထန္​းလ်က္ - မြန်မာ
အညာ​ထန္​းလ်က္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
500 Ks
Healthy Bee (Bee Pollen Granules) - မြန်မာ
Healthy Bee (Bee Pollen Granules) စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
15,000 Ks
ဘီယာ လိုင္​စင္​ - မြန်မာ
ဘီယာ လိုင္​စင္​ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ခ်မ္းေအးသာဇံ
65.00 LKs