32
32" Sharp LED TV တီဗွီနှင့်ဗွီဒီယို, မန္တလေး
1.80 LKs
32
32" Hitachi LED TV တီဗွီနှင့်ဗွီဒီယို, မန္တလေး
1.40 LKs
32
32" Toshiba LED TV တီဗွီနှင့်ဗွီဒီယို, မန္တလေး
1.50 LKs
32
32" Samsung LED TV တီဗွီနှင့်ဗွီဒီယို, ရန်ကုန်
1.70 LKs
32
32" Orion LED TV တီဗွီနှင့်ဗွီဒီယို, ရန်ကုန်
1.55 LKs
32
32" Panasonic TV တီဗွီနှင့်ဗွီဒီယို, ကျောက်တံတား
1.50 LKs
24
24" Samsonic TV တီဗွီနှင့်ဗွီဒီယို, ရန်ကုန်
85,000 Ks
42
42" Sony LED Smart TV တီဗွီနှင့်ဗွီဒီယို, ဗဟန်း
30,000 Ks