Fuji Washing Machine - မွနျမာ
Fuji Washing Machine အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ရန်ကုန်
55,000 Ks
Yamabisi Generator - မွနျမာ
Yamabisi Generator အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ရန်ကုန်
1.30 LKs
Table Air-Con 2HP - မွနျမာ
Table Air-Con 2HP အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ရန်ကုန်
1.50 LKs
Voltage Stabilizer - မွနျမာ
Voltage Stabilizer အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ရန်ကုန်
4.50 LKs
Kangaroo Water Cooler - မွနျမာ
Kangaroo Water Cooler အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, သင်္ဃန်းကျွန်း
100,000 Ks
Hotpot & BBQ အိုး - မွနျမာ
Hotpot & BBQ အိုး အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ရန်ကုန်
28,000 Ks
Dumex Glassware ဖန်ခွက် - မွနျမာ
Dumex Glassware ဖန်ခွက် အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, အင်းစိန်
1,000 Ks