2003 Toyota Wish - မြန်မာ
2003 Toyota Wish ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ရန္ကုန္
197.00 LKs
2005 Toyota Hiace  - မြန်မာ
2005 Toyota Hiace ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ထားဝယ္
245.00 LKs
2007 Toyota Vitz - မြန်မာ
2007 Toyota Vitz ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ထားဝယ္
75.00 LKs