iPhone 5s 32GB Gold - မြန်မာ
iPhone 5s 32GB Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
2.95 LKs
iPhone 6s 128GB Gray - မြန်မာ
iPhone 6s 128GB Gray စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ဓႏုျဖဴ
5.00 LKs