တန္ေကာင္း - မြန်မာ
တန္ေကာင္း အမ်ိဳးသားအဝတ္အထည္မ်ား, ဓႏုျဖဴ
1,500 Ks