Korea King ေရသန္ ့စက္ - မြန်မာ
Korea King ေရသန္ ့စက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, လွည္းတန္း
25,000 Ks
Yamabisi Generator - မြန်မာ
Yamabisi Generator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပုသိမ္
90,000 Ks
မီးဖို - မြန်မာ
မီးဖို အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး
40,000 Ks
ေရခဲေသတၱာ - မြန်မာ
ေရခဲေသတၱာ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, လပြတၱာ
1.60 LKs