တန္ေကာင္း - မြန်မာ
တန္ေကာင္း အမ်ိဳးသားအဝတ္အထည္မ်ား, ဓႏုျဖဴ
1,500 Ks
2013 Honda CBR Motorbike - မြန်မာ
2013 Honda CBR Motorbike ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္စကူတာမ်ား, ဓႏုျဖဴ
17.30 LKs