ရြက္ဖ်င္တဲ - မြန်မာ
ရြက္ဖ်င္တဲ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ေတာင္ငူ
20,500 Ks