Juice - မြန်မာ
Juice စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ပဲခူး
1,500 Ks
ဆီခ်က္ေခါက္ဆြဲ - မြန်မာ
ဆီခ်က္ေခါက္ဆြဲ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ပဲခူး
1,000 Ks
ေဆးဘဲဥ သုပ္ - မြန်မာ
ေဆးဘဲဥ သုပ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ပဲခူး
1,500 Ks
ဝက္​အသားအနီခ်က္ - မြန်မာ
ဝက္​အသားအနီခ်က္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ပဲခူး
1,500 Ks
ၾကက္ခ်ိဳခ်ဥ္ - မြန်မာ
ၾကက္ခ်ိဳခ်ဥ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ပဲခူး
1,000 Ks