ေငြေရစက္ - မြန်မာ
ေငြေရစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သာေကတ
6.00 LKs
MVMT Chrono Leather Watches - မြန်မာ
MVMT Chrono Leather Watches လက္ဝတ္ရတနာႏွင့္နာရီမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
35,000 Ks
Xiaomi Mi Note 3 Pro 32GB Gray  - မြန်မာ
Xiaomi Mi Note 3 Pro 32GB Gray စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, မဂၤလာေတာင္ညြန္႕
1.20 LKs
Samsung Galaxy J5 Gold (2016) - မြန်မာ
Samsung Galaxy J5 Gold (2016) စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, မဂၤလာေတာင္ညြန္႕
1.40 LKs
Samsung Galaxy A5 Gold - မြန်မာ
Samsung Galaxy A5 Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, မဂၤလာေတာင္ညြန္႕
1.40 LKs
Huawei G610 White - မြန်မာ
Huawei G610 White စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ရန္ကုန္
53,000 Ks
Sony Xperia Z Ultra Black - မြန်မာ
Sony Xperia Z Ultra Black စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, မဂၤလာဒံု
1.10 LKs
Samsung Gear 1 Gold - မြန်မာ
Samsung Gear 1 Gold မိုဘိုင္းဖုန္းဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
75,000 Ks
iPhone 6 Plus 128GB Gold - မြန်မာ
iPhone 6 Plus 128GB Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
5.00 LKs
iPhone 7 128GB Black - မြန်မာ
iPhone 7 128GB Black စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
8.30 LKs