2010 Mitsubishi RVR - မြန်မာ
2010 Mitsubishi RVR ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ရန္ကုန္
315.00 LKs
2000 Mitsubishi Pajero - မြန်မာ
2000 Mitsubishi Pajero ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ရန္ကုန္
265.00 LKs
2009 Mitsubishi Colt - မြန်မာ
2009 Mitsubishi Colt ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
118.00 LKs
2003 Mitsubishi Colt - မြန်မာ
2003 Mitsubishi Colt ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ရန္ကုန္
112.00 LKs
2008 Mitsubishi Colt - မြန်မာ
2008 Mitsubishi Colt ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, သာေကတ
120.00 LKs
1996 Mitsubishi Pajero - မြန်မာ
1996 Mitsubishi Pajero ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ရန္ကုန္
215.00 LKs
2010 Mitsubishi Colt - မြန်မာ
2010 Mitsubishi Colt ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
148.60 LKs