2000 Jaguar S-Types - မြန်မာ
2000 Jaguar S-Types ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
115.00 LKs
 2002 Jaguar S-type - မြန်မာ
2002 Jaguar S-type ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, မႏၱေလး
85.00 LKs
2001 Jaguar - မြန်မာ
2001 Jaguar ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, မႏၱေလး
73.00 LKs
2000 Jaquar S-type - မြန်မာ
2000 Jaquar S-type ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ဒဂံု
170.00 LKs